انتخاب جنسیت فرزند با استفاده از رژیم غذایی و روش زمانبندی برای بارداری پسر یا دختر، بر اساس شرایط فیزیولوژیک بدن خانم، بررسی وضعیت هورمونی وی و معاینه واژینال، بررسی اسپرموگرام آقا و ... می باشد.

 

میزان موفقیت در این روش از انتخاب جنسیت چقدر است؟

در صورت رعایت همه موارد و دقت کامل در انجام دستورات مربوط به انتخاب جنسیت، احتمال موفقیت در حدود 80-90 درصد می باشد.

 

از چه زمانی باید برای دریافت برنامه انتخاب جنسیت فرزند اقدام کرد؟

دستورات انتخاب جنسیت فرزند از دو الی سه ماه پیش از بارداری قابل استفاده می باشند.

 

تا چه مدت تحت حمایت فرایند انتخاب جنسیت خواهم بود؟

مدت اعتبار برنامه انتخاب جنسیت حداکثر تا یک سال از تاریخ اولین مراجعه می باشد.