لیست پایانامه ها و طرح های تحقیقاتی آقای دکتر داریوش فرهود

ردیف عنوان پایانامه/ طرح تحقیقاتی نام دانشجو مقطع سمت دکتر فرهود سال
1 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs75932628   ژن TERM2 و پلی مورفیسم rs3747742ژن TERML2 در بیماران مبتلا به آلزایمر تک گیر با شروع دیررس مهسا ملکی ارشد استاد راهنما 1397
2 بررسی فراوانی جهشهای ژن های GJB2 , GJB3 در بیماران مبتلا به ناشنوایی غیرسندرمی (جمعیت بلوچ و ترکمن) فرنوش علی اعظمی ارشد استاد راهنما 1397
3 بررسی جهش اگزونهای 10 و 19 ژن SLC26A4 در بیماران مبتلا به ناشنوایی غیرسندرمی (جمعیت خراسان) ماهان  ارشد استاد راهنما 1397
4 بررسی فراوانی جهش اگزونهای یک و دو ژن Rho در بیماران مبتلا به فرم بارز بیماری رتینیت پیگمنتوزا عطیه خوش رفتار ارشد استاد راهنما 1397
5 بررسی فراوانی جهش اگزونهای سه و چهار ژن Rho در بیماران مبتلا به فرم بارز بیماری رتینیت پیگمنتوزا زهرا فاطمی پناه  ارشد استاد راهنما 1397
6 بررسی یک رویکرد درمانی نوین برای سرطان مدولاری تیرویید با هدف قرار دادن آنکوژن RET با استفاده از سیستم ویرایش ژنی CRISPR مرجان ظریف یگانه دکترا استاد مشاور 1397
7 بررسی ارتباط پلی مورفیسم هایrs610932,rs670139 ژن MS4A  با خطر ابتلا به بیماری آلزایمر تک گیر، در جمعیت ایرانی شراره صادقیان ارشد استاد راهنما 1396
8 بررسی ارتباط پلی مورفیسم هایrs2075650  وrs157580   وrs8106922 ژن TOMM40 در بیماران مبتلا به آلزایمر تک گیر با شروع دیررس رعنا حاجیلو ارشد استاد راهنما 1396
9 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs3752246 و   rs3764650,  ژن ABCA7  در بیماران مبتلا به آلزایمر تک گیر با شروع دیررس شیما پورقبادی ارشد استاد راهنما 1396
10 بررسی فراوانی جهشهای اگزون هشت ژن FGFR3 در بیماران مبتلا به آکندروپلازی الهام منتهایی ارشد استاد راهنما 1396
11 بررسی جهشهای ژن گیرنده آندروژن در بیماران مبتلا به Testicular Feminization مسعود زال ارشد استاد راهنما 1395
12 بررسی فراوانی جهش اگزون های 4 و 10 ژن PALB2 در بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان سینه خانوادگی و انفرادی نسیم غیاثوند ارشد استاد راهنما 1394
13 اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا محمد رستمی ارشد استاد مشاور 1392
14 بررسی ناحیه بالادست غنی از پورین ژن Caveolin-1 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مرجان ظریف یگانه ارشد استاد مشاور 1388
15 پارادیم های علم فناوری، پزشکی و جامعه: تحلیلی جامعه شناختی از فرایند پزشکی شدن جامعه ابوعلی ودادهیر دکتری تخصصی استاد مشاور 1386
16 پارادیم های علم فناوری، پزشکی و جامعه: ارائه یک تحلیل جامعه شناختی از فرایند پزشکی شدن Medicalization) در جامعه ایران ابوعلی ودادهیر   استاد راهنما 1384
17 بررسی مقدماتی آزمون تنهایی در مقیاس فرعی ارتباط با اجتماع بزرگتر برای سوال های 12 و 20در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فرانک سادات مجابی لیسانس اهدا 1383
18 خلاصه اجرایی طرح جامع ارزیابی اقتصادی خسارت وارده بر سلامتی،حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ مجریان کمیته اقتصاد: دکتر مرتضی رحمتیان-دکترحسن کریم زاده گان _ مدیراجرائی طرح 1382
19 طرح جامع ارزیابی اقتصادی خسارات وارده بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ مجریان کمیته سلامت:دکتر مسعود یونسیان-دکتر کورش هلاکویی نایینی- دکتر فریبا اصغری- دکتر احمدرضا حسین پور- دکتر محمدحسین فروزانفر _ مدیراجرائی طرح 1382
20 طرح جامع ارزیابی اقتصادی خسارات وارده بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ مجریان کمیته اقتصاد:دکتر مرتضی رحمتیان-دکترحسن کریم زاده گان _ مدیراجرائی طرح 1382
21 تعیین موتاسیون و تشخیص پیش از تولد خانواده های ایرانی ناقل ژن (I-III)SMA محسن اسماعیلی ارشد استاد مشاور 1381
22 تعیین جهش های ژن زنجیره سنگین میوزین بتا در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک مهدی غنی کاخکی ارشد استاد راهنما 1381
23 تعیین پلی مرفیسم هاس آپولیپو پروتئین E و رابطه آن با پیشزفت بیماری مولتیپل اسکلروز واله هادوی ارشد استاد راهنما 1381
24 بررسی فراوانی هاپلو گروپهای میتوکندریایی BM,M,J و N در اقوام ایرانی و ارتباط آنها با بیماری (LHON) مهرداد وکیلیان ارشد استاد راهنما 1381
25 تعیین میزان شیوع عوارض دهانی صورتی مبتلایان تالاسمی ماژور در ایران دکتر محمدرضا صالحی دکتری تخصصی استاد راهنما 1381
26  «کیفواسکولیز در بیماران مبتلا به فلج مادرزادی حرکات جانبی چشم» دکتر فرید قاسم زاده ارشد استاد مشاور 1380
27 بررسی میزان موفقیت مشاوره ژنتیکی در پیشگیری از اختلالات ژنتیکی در خانواده های تحت ریسک شهر تهران عبدالمجید موسوی ارشد استاد مشاور 1380
28 بررسی سیتوژنتیکی برخی ارقام (ژنوتیپ های) کلزا (Brassica napus) در ایران  نازنین میرعبدالباقی کاشانی ارشد استاد مشاور 1380
29 بررسی سیتوژنتیکی و مورفمتری هیبریدهای جهش یافته رقم پنبه بختگان رکسانا روحی آهنگرانی ارشد استاد راهنما 1380
30 تهیه پراکندگی حذف BP 9 در ناحیه بین ژنی Coll/Trna Lys در DNA میتوکندریایی جمعیت های ایرانی  سید علی آل محمد ارشد استاد راهنما 1380
31 خلاصه اجرایی طرح جامع ارزیابی اقتصادی خسارت وارده بر سلامتی،حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ مجریان کمیته سلامت:دکتر مسعود یونسیان-دکتر کورش هلاکویی نایینی- دکتر فریبا اصغری- دکتر احمدرضا حسین پور- دکتر محمدحسین فروزانفر _ مدیراجرائی طرح 1380
32 بررسی و مطالعه سیستماتیک، رفتار شناسی، اکولوژی و ژنتیک جمعیتهای انسانی اولیه در خاورمیانه و ایران حامد وحدتی نسب ارشد استاد راهنما 1379
33 شناسایی جهش های نادر و جدا نشده ژن بتاتالاسمی در جمعیت ایران مهریار حبیبی رودکنار ارشد استاد راهنما 1379
34 بررسی شیوع پرفعالیتی و کم توجهی در کودکان مقطع آمادگی شهر تهران در سال 79و80 دکتر گلایل اردلان گواهی دوره عالی بهداشت عمومی استاد راهنما 1379
35 بررسی تغییرات ژنوم میتوکندریایی در بیماران مبتلا به MERRFوLHON حمیدرضا سلیمانپور لیچائی ارشد استاد راهنما 1379
36 بررسی اصول اولیه اخلاق در ژنتیک پزشکی نمونه هایی از پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی در ایران، 1377 نوشین نیک ذات ارشد استاد راهنما 1377
37 بررسی اصول اولیه اخلاق در ژنتیک پزشکی نمونه هایی از پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی در ایران، 1377 نوشین نیک ذات ارشد استاد راهنما 1377
38 تعیین فراوانی 9 محل چند شکلی(RFLPs) در مجموعه ژنی بتاگلوبین در یکصد فرد غیرخویشاوند (به منظور تشخیص پیش از تولد بتاتالاسمی) صدیقه دلمقانی خامنه ارشد استاد راهنما 1377
39 تعیین ناقلین دیستروفی عضلانی دوشن و بکر به روش QUANTITATIVE MULTIPLEX PCRغیر رادیواکتیو و RFLPS سیما خردمند کیا ارشد استاد راهنما 1377
40 بررسی چند شکلی های ژن عامل IX در دو جایگاه Xmnl و Taql در یکصد ما در افراد مبتلا به هموفیلی B پگاه قندیل ارشد استاد راهنما 1377
41 بررسی رابطه سرطان پستان با گروههای خونی و پاره‌‌‌‌‌ای دیگر از پلی‌مورفیسم‌های ژنتیکی محمدحسین دزکی زاده ارشد استاد مشاور 1375
42 Deletionskartierung mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung bei Patienten mit partieller Monosomie 10p Popak Derakhshandeh Peykar دکتری استاد راهنما 1375
43 بررسی وضعیت سالمندی در ایران با توجه به شرایط قومی و اقلیمی نقاط مختلف حمید پورجعفری،دانشجوی دوره دکترای ژنتیک انسانی، دانشگاه بلگراد دکتری استاد راهنما 1374
44 بررسی نشانگرهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران   _ استاد راهنما 1374
45 تز دکترا به زبان رومانیایی ناهید صالحی فرید دکتری استاد مشاور 1374
46 بررسی و تعیین درصد انواع تالاسمی در استان گیلان علیرضا ترنگ ارشد استاد راهنما 1374
47  مقایسه دو گروه از دختران دانش آموز تیزهوش و عقب مانده ذهنی نسبت به گروه عادی انتخابی در ارتباط با اختلاف سطح هوشی در تهران بتول السادات حائریان ارشد استاد راهنما 1374
48 مطالعه الگوی توارثی سندرم آلپورت در خانواده های ایرانی طیبه رضایی جامی ارشد استاد راهنما 1374
49 بررسی رابط سرطان پستا با گروههای خونی و پاره ای دیگر از پلی مورفیسم های ژنتیکی محمدحسین دزکی زاده ارشد استاد مشاور 1374
50 چابهار،گزینه ای حائز شرایط برای پردازش صادرات صنعتی در منطقه جنوب شرقی کشور حمید حیدری ارشد تقدیر 1373
51 بررسی رابطه بیماری مالاریا با گروههای خونی و پاره ای دیگر از پلی مرفیسم های ژنتیکی در جمعیت منطقه مالاریا خیز سیستان و بلوچستان مریم مباشری ارشد هیئت داوران 1373
52 مطالعه اثرات ژنوتوکسیکولوژیکی(سیتولوژیکی) آلودگی های شیمیایی محیط بردوگونه از جنس اپودموس (جونده،پستاندار) حمید پور جعفری دکترا استاد راهنما 1373
53 تهیه آنتی بادی H_Y موش نر در موش ماده و شناسایی آن با استفاده از روش های ایمونولوژیک لاریس آندونیان ارشد استاد راهنما 1372
54 تشخیص پیش از تولد ثریا سهرابی ارشد استاد راهنما 1372
55 بررسی میزان آگاهی خانواده های خویشاوند از پی آمدهای ژنتیکی ازدواج های فامیلی مهرزاد_نوربخش ارشد استاد راهنما 1369
56 بررسی جذب ید رادیواکتیو در بیماران مبتلا به گواتر و رابطه احتمالی آن با کمبود ید راضیه ثابت روحانی ارشد راهنمایی و همکاری 1365
57 بررسی صفات مشخصه: خانواده هایی که فرزند: عقب مانده ذهنی دارند (در تهران) بهناز فرمهینی فراهانی ارشد هیئت داوران 1365
58 A SEROLOGICAL_GENETIC STUDY OF IRANIAN AND NEIGHBOURING POPULATIONS P.AMIRSHAHI دکتری استاد راهنما 1362
59 SERUM IMMUNOGLOBULIN LEVELS IN SELECTED POPULATIONS OF SOUTH AND SOUTHWEST ASIA Farkhondeh Behjati ارشد استاد راهنما 1362
60  بررسی برخی از پارامترهای بیولوژیکی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در تهران  هما حجاران لیسانس استاد راهنما 1362
61 بررسی و تعیین تغییرات احتمالی بیولوژیک در منطقه رادیواکتیو رامسر دکتر مهدی فرشیدپور MPHدکتری قدردانی 1362
62 تاریخچه روزنامه سودابه آخوندزاده ارشد استاد راهنما 1361
63 واژنامه ژنتیک و انسانشناسی فاطمه حاجی عسکری ارشد استاد راهنما 1361
64 بررسی پسیکوزهای بعد از زایمان (بر روی 75 بیمار بستری در بیمارستان روانی دولتی تهران در سال 1361) فاطمه پارسا سلگی سری ارشد استاد راهنما 1361
65 بررسی امکانات اداری و تشکیلاتی، رفاهی و اجتماعی و گنجایش پذیرش بیمارستانهای روانی تهران فخرالسادات عمرانی کرمانی ارشد استاد راهنما 1361
66 بررسی و مقایسه سن شروع بلوغ و سن شروع یائسگی در زنان مسلمان_ ارمنی_آشوری_زرتشتی گلناز جهانبخش ارشد استاد راهنما 1361
67 بررسی آثار نقاشی بیماران روانی بویژه بیماران اسکیزوفرن نیره مهر آبادی ارشد استاد راهنما 1361
68 تعیین فراوانی هموگلوبین گلیکوزیله(HBAI) در بین بیماران مبتلا به دیابت و نیز مبتلایان به بیماریهای قلبی عروقی و روانی و مقایسه آن با افراد سالم احمد عزیز زاده بوشهری ارشد استاد راهنما 1361
69 بررسی فراوانی ژن تعیین کننده قدرت چشایی فنیل تیوماربامید در میان اقلیت های مذهبی در ایران علی اکبر نجفی تهرانی ارشد استاد راهنما 1361
70 بررسی اثرات کموتراپی در ایجاد عفونت کاندیدایی یوسف یوسفیان زاده  دکتری همکاری 1361
71 بررسی امکانات مراکز نگهداری از کودکان عقب مانده در تهران مهزاد جدلی ارشد استاد راهنما 1361
72 تعیین فراوانی هموگلوبین گلیکوزیله(HBAI) در بین بیماران مبتلا به دیابت و نیز مبتلایان به بیماریهای قلبی عروقی و روانی و مقایسه آن با افراد سالم احمد عزیز زاده بوشهری ارشد استاد راهنما 1361
73 A STUDY OF THE KNOWLEDGE OF SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTSABOUT VENEREAL DIESEASES IN TEHRAN Farkhondeh Mehri ارشد استاد راهنما 1360
74 بررسی فراوانی تظاهرات بالینی و شاخص های جسمانی و روانی نزد کودکان منگول در تهران شهناز پروانه ارشد استاد راهنما 1360
75 رابطه گروههای خونی O A B و  RH با بیماریهای قلب و عروق مرضیه آقاخان محب ارشد استاد راهنما 1360
76 اثر ملاقات، از نظر روانی و فیزیکی روی بیماران بستری در واحد مراقبت از بیماران قلبی بیمارستان امام خمینی تبریز  مهین یزدانی زنوز ارشد استاد راهنما 1360
77 بررسی نظر مربیان کودک در مورد تأثیر تربیتی بازی روی کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای تهران مهین پهلوان حسینی ارشد استاد راهنما 1360
78 بررسی آگاهی دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان در مورد حرفه پرستاری مهین دخت روشنی نژاد ارشد استاد راهنما 1360
79 توصیف مدارس پرستاری تهران از نظر کمی و کیفی بتول رنجبر مطلق ارشد استاد راهنما 1359
80 فراوانی انواع عقب ماندگیهای روانی یا پاره ای مشخصات در مراکز نگهداری تهران فاطمه افشار ارشد استاد راهنما 1359
81 بررسی و مقایسه پلی مرفیسم دو گروه مریون پرسیکوس (Moriones Persicus) از دو منطقه تهران (تلو) و کردستان (اکینلو) مهدی آسمار دکتری استاد راهنما 1359
82 بررسی قدرت چشایی PTC مزه تلخ در بین افراد مبتلا به انواع بیماریهای تیروئید علاءالدین امیر نظمی افشار ارشد استاد راهنما 1359
83 تحقیق در مورد طب سنتی در ایران  مهین دخت روشن نژاد ارشد استاد راهنما 1358
84 انسان شناسی مهین یزدانی زنور ارشد استاد 1358
85 بررسی زمینه های خانوادگی دانشجویان پرستاری هما ملکی ارشد استاد راهنما 1358
86 قاجار- پروژه جامعه شناسی و مردم شناسی محبوبه ابوالحسنی ارشد استاد راهنما 1358
87 بررسی موقعیت اجتماعی، اقتصادی و رضایت روانی سالمندان ساکن تهران در خانه های سالمندان تهران 2-بررسی موقعیت خانه های سالمندان تهران خدیجه فرجادنیا ارشد استاد راهنما 1358
88 اندازه گیری و بررسی شاخص های جسمانی سر و صورت در بین دانش آموزان 11-19 ساله ایرانی (رنگ موی سر،رنگ چشمها،فرم ابروها) مهزاد جدلی لیسانس استاد راهنما 1357
89 هنر و صنعت قالی در ایران زند ارشد استاد راهنما 1357
90 بررسی و مقایسه فرم لبها در بین ایرانیان مسلمان و ارمنی اعظم امامی نائینی ارشد استاد راهنما 1357
92 فرهنگ و تکامل پوشاک در ایران مرضیه منصوریان ارشد همکاری 1357
93 رشد و تکامل مجید حسنپور ارشد استاد راهنما 1357
94 بررسی میزان رضامندی بیماران بستری در دو بیمارستان نمونه تهران  پروین پرتو ارشد استاد راهنما 1357
95 پروژه جامعه شناسی پرچم ایران و دنیا منیژه قابل جو ارشد استاد راهنما 1357
96 تاریخچه صنعت نفت ایران مهرانگیز اخروی ارشد استاد راهنما 1357
97 بررسی نقاشی ایران از کهن ترین روزگار تا دوران صفوی فرجاد نیا ارشد زیرنظر 1356
98 بررسی رشد و تکامل و شروع سنین بلوغ در بین دختران دانش آموز در تهران مریم بانو حمید صمیمی لیسانس استاد راهنما 1356
99 بررسی شاخص های جسمانی در بین دانش آموزان 19-11 سال (فرم لبها_فرم بینی_فرم موی سر) منصوره بنی محمدی لیسانس استاد راهنما 1356
100 حمایت حیوانات از دیدگاه شاهنشاهان ایران دکتر محمد ستاری     1350
101 مادرسالاری پدرسالاری شهین نیکزاد ارشد استاد راهنما  
102 بررسی بلوغ و یائسگی در اقلیت کلیمی و مقایسه آن با اقلیتهای زرتشتی، ارامنه،آشوری و مسلمانان  فرشته شگرف ارشد استاد راهنما  
103 تصوف در ایران فاطمه افشار ارشد استاد راهنما  
104 پزشکی هوائی و کاربرد آن روی مسافران و هوانوردان حسین تاج نیا ارشد استاد راهنما  
105 مقایسه رنگ چشم مسلمانان باد و اقلیت مذهبی کلیمی و ارمنی مهرانگیز میکائیلی دانشجوی دوره فوق لیسانس روان پرستاری ارشد استاد راهنما  
106 پیشگیری از بیماریهای تالاسمی تدوین از: دکترمینا ایزدیار، دکتر سیروس عظیمی گرگانی، ربابه باستانی ارشد    
107 تاریخ موسیقی ایران جلوه حیدر پور ارشد استاد راهنما  
108 نژادهای ایرانی جمعیت های ساکن و متحرک سلمه واصفی ارشد استاد راهنما  
109 تازه های درمان چاقی (با رژیم غذائی) هایده دفتری ارشد استاد راهنما  
110 زبان فارسی و گویش های محلی هما ملکی ارشد استاد راهنما  
111 رفتار شناسی و مقایسه رفتار انسان با پریماتها و سایر حیوانات شهلا بانکی ارشد استاد راهنما  
112 بررسی و مقایسه برخی از شاخص های اجتماعی و بیولوژیکی در بین پرستاران و دبیران شهین فراهانی ارشد استاد راهنما  
113 تشخیص ناهنجاری های مادرزادی متابولیک بانک اطلاعات بیماریهای مادرزادی متابولیک ساعد هرسینی دکتری پزشکی استاد راهنما